BLOG

Niewłaściwie wykonany remont, źle położona podłoga – co zrobić i jakie przysługuję nam uprawnienia

W pierwszej kolejności ustalić należy na jakim etapie są prace – czy zostały w całości wykonane, czy też prace jeszcze trwają.
W sytuacji gdy prace jeszcze trwają możemy wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Pamiętać należy, że wyznaczony termin ma być terminem realnym tj. umożliwiającym wykonawcy poprawę prac np. w sytuacji kiedy zostały wstawione okna niezgodne z zamówieniem należy uwzględnić konieczność zamówienia nowych okien i termin realizacji owego zamówienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu możemy:
1. od umowy odstąpić albo;
2. powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
Pamiętać należy, że w przypadku odstąpienia od umowy zachodzi konieczność wzajemnych rozliczeń, jednakże jeżeli zamawiający sam dostarczył materiał, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.
Kiedy prace zostały już w całości wykonane do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Uprawnienia w ramach rękojmi, to:
1. żądanie obniżenia wynagrodzenia lub;
2. odstąpieni od umowy lub;
3. żądanie naprawienia rzeczy lub;
4. żądanie wymiany rzeczy na nową.
Podkreślić należy, że żądanie obniżenia wynagrodzenia i odstąpienie od umowy mogą zostać unicestwione przez kontruprawnienie wykonawcy, które stwarza mu możliwość niezwłocznego i bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego usunięcie wady, oraz możliwość jego wymiany.
Możemy skorzystać również z uprawnieniń z gwarancji, jeżeli takowa została udzielona i stosowanie do jej zakresu.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice