BLOG

Obowiązek noszenia maseczek

Podstawa prawna

Przez wiele miesięcy wokół obowiązku noszenia maseczek było wiele wątpliwości, w szczególności w zakresie legalności przepisów, który obowiązek ten wprowadzają. Od grudnia 2020r. obowiązek zakrywania ust i nosa został uregulowany ustawą. W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wskazano, że poprzez rozporządzenie można ustanowić nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu (art. 46b pkt 13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Aktualnie kwestię tę reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021r.

 

Gdzie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa

Wedle § 25 ust. 1 powyższego Rozporządzenia,  do dnia 9 kwietnia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

Miejsca, gdzie nie musimy mieć maseczki

Istotnym jest, że z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolniona jest m.in. osoba przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice