BLOG

Spadki – Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

W przypadku, gdy spadkobierca odrzuci spadek  dochodzi do fikcji prawnej, w wyniku której zostaje on wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji w jego miejsce do dziedziczenia dochodzą jego dzieci.

Nowelizacja

Do 15 listopada 2023r., aby odrzucić spadek w imieniu dziecka koniecznym było wszczęcie postępowania sądowego, celem pozyskania zgody sądu opiekuńczego do dokonania odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Aktualnie, zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis § 3.

Brak zgody sądu

Zgodnie z przywołaną zmianą, w chwili obecnej rodzice mogą odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, bez zgody sądu, jeżeli:

– rodzice dokonają tej czynności wspólnie lub rodzic posiada zgodę drugiego rodzica, i

– spadek odrzucili również inni zstępni rodziców tego dziecka np. dorosłe rodzeństwo dziecka.

 

Sytuacje, kiedy zgoda sądu będzie wymagana

Nadal potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego, jeżeli:

– rodzice nie są zgodni co do odrzucenia spadku, lub

– spadku nie odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka np. dorosłe rodzeństwo dziecka.

 

W przypadku dalszych pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

 


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice