BLOG

Prawo cywilne – Odszkodowanie czy zadośćuczynienie – co to jest i kiedy przysługuje

Gdy przydarzy nam się jakiś wypadek lub ktoś wyrządzi nam jakąś szkodę, powszechnie przyjmuje się, że możliwym jest żądanie odszkodowania. Potoczne znaczenie słowa odszkodowanie różni się jednak od jego prawnego znaczenia.

Według definicji słownika PWN, odszkodowanie to wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty.

 

Prawnie w ramach naprawienia straty wyróżniamy:

  1. Odszkodowanie;
  2. Zadośćuczynienie.

Odszkodowanie

Odszkodowanie przysługuje w przypadku wystąpienia szkody. Nie ma prawnej definicji szkody, ale przyjmuje się że szkoda obejmuje uszczerbek, jakiego w swych dobrach lub interesach doznała określona osoba. Szkoda może występować w dwojakiej postaci:

– po pierwsze może ona obejmować straty, które poszkodowany poniósł np. w wyniku uszkodzenia auta, poszkodowany musiał ponieść koszty jego naprawy;

– albo też, po drugie, utratę korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono np. w wyniku uszkodzenia auta poszkodowany nie mógł podpisać umowy o roboty budowlane i stracił 10.000,00 zł wynagrodzenia z tejże umowy.

 

Celem wykazania szkody możemy przedstawić rachunki, faktury, umowy których nie udało się zrealizować przez wyrządzenie szkody itp.

 

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie przysługuje w przypadku wystąpienia krzywdy. W orzecznictwie jako krzywdę przeważnie postrzega się skutki naruszenia dóbr osobistych poszkodowanego, jak „cierpienie”, w tym ból, a także „cierpienia psychiczne”, „negatywne przeżycia psychiczne” lub „ujemne uczucia”, np. w wypadku samochodowym poszkodowany złamał nogę, w wyniku tego odczuwał ból, miał stany depresyjne, te ujemne przeżycia psychiczne to właśnie krzywda.

Zadośćuczynienie możemy udowodnić poprzez opinie lekarskie, opis przeżyć, zeznania najbliższych itp.

 

Istotnym, że możemy łącznie dochodzić zadośćuczynieni oraz odszkodowania.

 

W przypadku dalszych pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice