BLOG

Rękojmia- rodzaje uprawnień

W poprzednim poście wyjaśnione zostało co oznacza pojęcie rękojmia. Dziś zajmiemy się wyjaśnieniem, jakie uprawnienia przysługują nam w przypadku wystąpienia wady.

 

Rodzaje uprawnień

W przypadku wystąpienia wady w zakupionej rzeczy przysługują nam następujące uprawnienia:

– wymiany rzeczy na wolną od wad, albo

– usunięcia wady, albo

 – żądanie obniżenia ceny, albo

– odstąpienia od umowy (tylko w przypadku wad istotnych).

 

Kontruprawnienia sprzedawcy

Jednakże w przypadku żądania obniżenia ceny i odstąpienia od umowy, sprzedającemu przysługuje „kontruprawnienie” w postaci możliwości niezwłocznego:

– wymienienia rzeczy na wolną od wad albo,

– usunięcia wady.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. Sprzedający nie może jednak skorzystać z powyższych „kontruprawnień”, kiedy już wcześniej dana rzecz była naprawiana lub wymieniana na wolną od wad.

Przywileje konsumenta

Kodeks cywilny wskazuje również na dodatkowe uprawnienia konsumenta, który w przypadku zaproponowania przez sprzedawcę naprawienia rzeczy, może żądać jej wymiany na nową. Podobnie w przypadku propozycji wymiany na nową, konsument może wówczas zażądać jedynie usunięcia wady, chyba że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.  

Bardzo istotnym jest kolejne przyznane konsumentowi uprawnienie, które wskazuje że jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice