BLOG

Rozwód – co warto wiedzieć

Według badań psychiatrów Thomas Holmes i Richard Rahe rozwód jest drugim z najbardziej stresujących zdarzeń w życiu dorosłego człowieka. Stresu związanego z wizytą w sądzie oczywiście nie da się całkowicie wyeliminować, ale można się dobrze przygotować, na te powiedzmy szczerze, niezbyt miłe wydarzenie.

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale też o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach i zasadach korzystania ze wspólnego mieszkania , a na nasz wniosek również o podziale majątku.

Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, sąd co do zasady ustala który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodny wniosek stron, sąd zaniecha orzekania o winie. Kodeksowymi przesłankami rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia, przez co należy rozumieć nie obdarzanie małżonka uczuciem, nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego (osobno gotujemy, robimy osobne zakupy), brak wspólnych pieniędzy, brak współżycia. Właśnie o powyższe okoliczności sąd będzie pytał małżonków. Istotnym jest, że kodeks nie określa jak długo strony powinny żyć w faktycznym rozłączeniu by wystąpić o rozwód, istotnym jest by rozkład małżeństwa był trwały (strony są pewne, że nie widzą możliwości powrotu) oraz zupełny (wszystkie powyższe okoliczności występują łącznie). Wspólne mieszkanie również nie stanowi przeszkody do uzyskania rozwodu, kiedy w rzeczywistości prowadzimy odrębne gospodarstwa domowe.

Kiedy małżonkowie posiadają wspólne dzieci, sąd obowiązany jest orzekać również o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi oraz alimentach. Warto podkreślić, iż  rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice