BLOG

Wakacje kredytowe

Dziś przedstawiam omówienie niedawno przegłosowanej w Sejmie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która to mówi m.in. o wakacjach kredytowych.

 

Dla kogo pomoc i jakich kredytów dotyczy

Pomoc jest skierowana do konsumentów, którzy podpisali umowę o kredyt hipoteczny przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin spłaty kredytu przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 1 stycznia 2023r.

Jedynym większym ograniczeniem jest możliwość złożenie tylko jednego wniosku o „wakacje kredytowe”, a wniosek ten może dotyczyć tylko tej hipoteki, która obciąża dom lub mieszkanie, w którym rzeczywiście mieszkamy.

 

Wakacje kredytowe

Określona w ustawie pomoc polega na zawieszeniu wykonania umowy czyli obowiązku spłaty rat kredytowych:

1) w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy w każdym kwartale;

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Wniosek o wakacje kredytowe

Wniosek będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wniosek będzie zawierał:

1) oznaczenie konsumenta;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy;

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia umowy;

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Powyższe oświadczenie składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kiedy raty zostaną zawieszone

Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, wykonanie umowy zostaje zawieszone, na okres w nim wskazany.

Jednocześnie podkreślić należy, że samodzielnie ustalamy w jakich miesiącach nie będziemy płacić raty kredytu. W okresie zawieszenia nadal koniecznym będzie uiszczanie opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

 


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice