BLOG

Wezwanie do zapłaty- kiedy i jak napisać

Wezwanie do zapłaty jest zwykle ostatnią próbą uzyskania należności przed wszczęciem postępowania sądowego. Z przepisów prawa obowiązek wezwania dłużnika do zapłaty wprost nie wynika, jednak kierując sprawę do sądu jesteśmy obowiązani wskazać czy były podejmowane kroki polubownego rozwiązania sprawy czyli czy wezwanie do zapłaty było wysyłane, brak próby polubownego rozwiązania sprawy może spowodować obciążenie strony kosztami procesu, nawet jak sprawa została wygrana.

Sporządzenie wezwania do zapłaty koniecznym jest natomiast w sytuacji, gdy nie określono daty do jakiej dana należność musi zostać uiszczona np. udzielono pożyczki w kwocie 500 zł, ale nie wskazano do kiedy pieniądze należy oddać. W takiej sytuacji dopiero wezwanie do zapłaty określi dzień wymagalności roszczenie, czyli od dnia wskazanego w wezwaniu istnieć będzie prawny obowiązek zwrotu należności i od tejże daty będzie możliwym naliczanie odsetek w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie.

W wezwaniu do zapłaty wskazać należy:
1. jakiej należności dochodzimy np. kwoty 500 zł z tytułu udzielonej pożyczki;
2. termin do którego należność musi zostać zapłacona np. w terminie 3 dni od dnia potrzymania wezwania;
3. skutki braku terminowej zapłaty np. brak zapłaty we wskazanym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego;
4. numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty.

Wezwanie do zapłaty można wysyłać dowolną ilość razy, jednakże już jedno wezwanie wywoła wskazane wyżej skutki.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice