BLOG

Zakup nieruchomości, na co zwrócić uwagę

Zakup działki i budowa domu stanowi dla wielu osób jedną z najważniejszych transakcji w życiu. Oto kilka najważniejszych rzeczy na jakie należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy:

Księga wieczysta

Pierwszą rzeczą od której powinniśmy rozpocząć przygotowania do zakupu jest dokładna weryfikacja księgi wieczystej. Numer księgi wieczystej ma obowiązek udostępnić nam sprzedawca, a bezpłatnie możemy się nią zapoznać na stronie https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl W oparciu o zapisy księgi wieczystej możemy się dowiedzieć m.in.:

– kto jest właścicielem nieruchomości i w jakich częściach (dział II),

– o roszczeniach, ograniczeniach i ostrzeżeniach np. obciążeniu nieruchomości służebnością bądź egzekucji komorniczej (dział III),  

– czy hipoteka jest obciążona, na jaką kwotę, jak również na kogo rzecz widnieje wpis w hipotece (dział IV).

Dostęp do drogi publicznej

W przypadku zakupu działki pod budowę domu, jest to jeden z najistotniejszych elementów. Wskazać bowiem należy, że tylko działka mająca dostęp do drogi publicznej jest działką budowlaną. Dostęp do drogi może być bezpośredni, kiedy to działka graniczny bezpośrednio z drogą publiczną, bądź pośredni np. poprzez służebność drogową. Istnienie służebności winno wynikać z księgi wieczystej. W dziale I- Sp wpisane są prawa związane z nieruchomością m.in. służebności. Jeżeli dostęp do drogi posiadamy poprzez korzystnie z działki sąsiedniej (służebność drogowa) to prawo to winno być ujawnione w dziale I-Sp księgi wieczystej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli dla danego obszaru istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to koniecznie należy się z nim zapoznać. Zapisy miejscowego planu wskazuję nie tylko czy dany teren przeznaczony jest na budowę usługową, mieszkaniową czy też rolną, ale wskazuje również jakie budynki mogą powstać na danym terenie. Plan miejscowy może określać jakiej wysokości budynki mogą powstać na danym terenie, jakie mogą mieć dachy itp. Istotnym jest by zapoznać się z wytycznymi planu, które mogą uniemożliwić nam budowę wymarzonego domu.

Nadto plan miejscowy może wskazywać na zakaz zabudowy niektórych terenów, jak również można się z niego dowiedzieć o planowanych w przyszłości inwestycjach np. drogach.

 


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice