BLOG

Zasiłek w związku z kwarantanną

Podstawa prawna
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, obowiązek odbycia kwarantanny. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wskazuje że na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji o obowiązku kwarantanny.

Zasiłek w związku z kwarantanną to zasiłek chorobowy
W związku z powyższym, w przypadku odbywania kwarantanny przysługuje nam zasiłek chorobowy, który wynosi 80 podstawy wymiaru zasiłku, która to podstawa stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, czyli obwiązek odbycia kwarantanny.

Kiedy zasiłek nie przysługuje
Istotnym jest, że zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli osoba objęta kwarantanną nie podjęła proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu. Tym samym, jeżeli po zgłoszeniu pracodawcy informacji o objęciu kwarantanną nie podejmiemy zaproponowanej np. pracy zdalnej, za czas pozostawania na kwarantannie nie przysługuje nam zasiłek chorobowy. Natomiast w sytuacji podjęcia pracy zdalnej przysługuje normalne wynagrodzenie.

Czy pobierając zasiłek można świadczyć pracę
W przypadku pobierania zasiłku chorobowego w związku z kwarantanną obowiązują tożsame zasady jak przy pobieraniu zasiłku w związku z chorobą, stąd wykonywanie w czasie kwarantanny pracy zarobkowej lub wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci się prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Oczywiście za wyjątkiem, gdy pracodawca zleci nam wykonywanie pracy zdalnej, kiedy to przysługuje normalne wynagrodzenie.


KONTAKT


Adw. Natalia Skowrońska
e-mail: kancelaria@adwokatskowronska.pl
tel. + 48 510 490 004

ADRES


Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 24/2,
40- 032 Katowice

MEDIA


KANCELARIA ADWOKACKA 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www KatowiceStrony www Katowice